Останні з нормальних у Верховній Раді

У Верховній Раді України просто дивом поки що зберігається структурний підрозділ, працівники якого не тільки не скурвилися і не продалися злодіям при законі, що називаються керівниками держави, але й чесно виконують свої службові обов’язки.
Це ГНЕУ- Головне науково-експертне управління апарату ВРУ. Воно вивчає законопроекти і надає свої висновки щодо них. Точно не рахував, але десь близько 85-90% законопроектів, які в минулі 4,5 роки стали законами, ГНЕУ оцінювало як такі, що законами бути не можуть.
Моя оцінка – 99 %.
Наводжу останній в часі приклад Висновку ГНЕУ. Щодо останнього в часі резонансного “піар-законопроекту” – про передачу Андріївської церкви в користування Вселенському патріархату.
Може трохи розвидниться тим, хто не розуміє, чому я називаю роботу Верховної Ради злочином проти народу або ж кіном для дурнів.

ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника «Софія Київська»
(реєстр. № 9208 від 17.10.2018 р.)
У проекті, як зазначено у пояснювальній записці до нього, «передбачається врегулювати відносини щодо передачі у постійне користування культової споруди – визначної пам’ятки архітектури Андріївської церкви національного заповідника «Софія Київська»», що є «важливим кроком у проведенні роботи з підготовки надання автокефалії Православній Церкві в Україні».

Головне управління, розглянувши проект, вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступні зауваження та пропозиції.
Насамперед зазначимо, що прийняття рішення про передачу у користування одного конкретного об’єкта державної власності за своєю суттю є правовим актом індивідуального характеру і не може бути предметом закону, який має визначати порядок регулювання певних суспільних відносин загального характеру, зокрема порядок передачі у користування всіх культових будівель – об’єктів культурної спадщини, пам’яток архітектури національного значення, а не конкретної культової споруди. Це фактично підтверджується текстом статті 1 проекту: «Установити, що Андріївська церква Національного заповідника «Софія Київська» .. передається в безоплатне постійне користування…», тобто йдеться про індивідуальний правовий припис, а не правову норму.
Крім цього, передача у користування конкретних об’єктів права державної власності на підставі рішення Верховної Ради України (що передбачено у ст. 1 проекту) не відноситься до повноважень Верховної Ради України, визначених Конституцією України. Адже управління об’єктами державної власності відповідно до закону є конституційною прерогативою Кабінету Міністрів України (пункт 5 частини першої статті 116 Конституції України).
Слід також звернути увагу на те, що ст. 1 проекту, згідно з якою встановлюється, що «Андріївська церква Національного заповідника «Софія Київська» .. передається в безоплатне постійне користування Вселенському Патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій», не узгоджується з частиною 1 статті 171, якою доповнюється Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації», і згідно з якою «передача у постійне користування культової споруди Андріївської церкви Національного заповідника «Софія Київська» здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України».
У проекті, в тому числі у новій статті 171 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» йдеться про передачу у користування «культової споруди», проте у вказаному законі використовується інший термін «культова будівля», який, на нашу думку, і слід використовувати у проекті з тим, щоб запобігти виникненню неоднозначного тлумачення відповідного положення.
За цих умов більш юридично коректним було б прийняття закону про внесення змін до Закону України ««Про свободу совісті та релігійні організації» щодо особливостей передачі у користування культових будівель – об’єктів культурної спадщини та пам’яток архітектури національного значення, у «Перехідних положеннях» якого можна доручити Кабінету Міністрів України вирішити питання про передачу у користування культової споруди Андріївської церкви Національного заповідника «Софія Київська». Іншим варіантом вирішення цього питання може бути прийняття Постанови Верховної Ради України з відповідним дорученням.
Заступник керівника
Головного управління А.М. Ришелюк

Arkadiy Kornatskyy

і

цікаве