О.Сівірін: “Наша мета — залучення до активного суспільного життя молоді”

Після значного зростання активностей у громадського суспільства  впродовж  2014-2016 року, сьогодні  ми знову спостерігається зниження громадського життя.

Експерти  пояснюють це низкою причин. По-перше  – низький рівень довіри людей до суспільних ініціатив та громадянського суспільства,  по-друге, неефективна  співпраця між органами державної влади і організаціями громадянського суспільства.

Дуже важлива складова –  низький рівень мобільності населення , особливо молоді. Статистика показує, що 40% людей ніколи не виїжджали за межі своєї області, а  55% молоді  за останні 3 роки не виїжджало за межі області.

Моніторинг молодіжних організацій показав, що у регіонах не тільки   відсутні потужні національні організації, не вистачає  фахівців, які спроможні допомагати соціалізації і активізації молоді. та не достаньо молодіжних центрів  та просторів, які здатні  зібрати   велику  кількість людей.

Окрім того, в Україні , особливо в регіонах, збереглись  патерналістські цінності  з часів тоталітарного режиму, які нівелюють у молоді  почуття власної відповідальності за життя і розвиток суспільства.

Всі ці причини привели до негативних явищ і процесів, що гальмують змін у  суспільстві.

Для вирішення цих проблем,   у  Всеукраїнському молодіжному центрі,   відбувся круглий стіл, під час його пройшло обговорення Концепції державної політики щодо досягнення цілі 4.3 “Українці (особливо молодь) мають можливість брати активну участь у суспільному житті” та відповідних Планів наступних заходів.

Як повідомив заступник міністра культури, молоді та спорту Олексій Сівірін,  згідно з даними Київського міжнародного інституту соціології, на сьогодні показник участі дорослих людей у суспільному житті становить 6,7%.
“Який ключовий показник, якого б ми хотіли досягти? Він стосується залучення населення, зокрема молоді, та їхньої участі в суспільному житті. Відповідно, наша мета — це 12% залучення до активного суспільного життя серед всього населення і 25% — серед молоді”, — зазначив Сівірін.

На  круглому столі були присутні  голова  Державного агентства розвитку молоді й громадянського суспільства Олександр  Ярема,  співробітники Міністерства культури, молоді і спорту  та представники  громадськості.

 

і

цікаве